Bitkisel
Sigortalar
BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI
SERA SİGORTASI
Hayvan
Hayat Sigortası
BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI
KÜMES HAYVANLARI HAYAT SİGORTASI
SU ÜRÜNLERİ HAYAT SİGORTASI
Tarsim
Etkinliklerimiz
  • Azerbaycan İktisadi Araştırmalar Merkezi'nin Tarsim Ziyareti.

  • Tarsim, Uluslararası Tarımsal Ürün Sigortacıları Birliği Kongresi'nde.

  • Tarsim, Uluslararası Tarım Fuarı'nda.
Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Yeni Parseller Sk. No:3 K Binası Kat:8 P.K. 34805 Kavacık - İstanbul          Tel: (0212) 444 82 77